Leader projektet

Skogsängan utveckling.

Skogsängan utveckling har beviljats bidrag från Landsbygdsfonden genom Växtlust Värmland för att kunna skapa bättre förutsättningar för vidareutveckling av gården. En del i det här projektet är att underlätta djurhanteringen och förbättra arbetsmiljön i fårhuset. Det här möjliggör att vi får mer tid och möjlighet att marknadsföra turismen. Vi kommer kunna erbjuda våra gäster fler upplevelser och aktiviteter. Samtidigt som vi utvecklar gården och tar till vara på dess resurser.

Genom det här projektet har vi också tagit fram den här nya hemsidan och fått en fin logga, vi har även tagit fram en stor och fin välkomstskylt som syns ifrån vägen och en skylt som sitter på vår Skogsängan Gårdsbutik.

Vår fina logga med känsla från Finnskogen
Vår fina skylt på Gårdsbutiken.
Vår fina skylt vid vägen så att man lätt hittar till oss.